BMI vid ryggmärgsskada

För att ta reda på om din vikt är normalt kan man räkna ut sitt BMI. BMI är en förkortning av Body Mass Index, och är ett mått på viktrelaterade hälsorisker. BMI-värdet kan således ge en fingervisning om en person ligger i riskzonen för sjukdom på grund av sin vikt. Genom att använda en enkel matematisk formel (höger) kan BMI-värdet räknas ut och kontrolleras mot en BMI-tabell.
 
Dessvärre är inte den vanliga BMI-tabellen anpassad för ryggmärgsskadade som har en mindre muskelmassa och använder rullstol. Speciella BMI-tabeller för paraplegiker och tetraplegiker har därför tagits fram av Anna-Carin Lagerström med kollegor på Spinaliskliniken i Stockholm, se här. Till höger finns en räknare som kan räkna ut ditt BMI och värdera det mot BMI-tabellerna för paraplegiker och tetraplegiker. Mer text finns att läsa och ladda ner som pdf.
 
Förbättra ditt BMI genom att väga dig regelbundet med en rullstolsvåg för hemmabruk.

 
 
BMI CALCULATOR
Set units:
Set BMI table:
Your weight:
Your height: